This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here »

Poradní sbor pro vědu

David Heber, M.D., Ph.D., F.A.C.P., F.A.C.N.

Dr. Heber je uveden v publikaci The Best Doctors (Nejlepší lékaři v Americe) a Who’s Who in America (Kdo je kdo v Americe).

Odborné posudky Dr. Hebera byly nesčetněkrát publikovány v médiích včetně NBC, CNN a Discovery Channel.

Kromě více než 70 odborných vědeckých článků a dvou statí napsal také knihy určené pro širokou veřejnost: “Natural Remedies for a Healthy Heart,” “The Resolution Diet,” “What Color is Your Diet?”. Jeho poslední knihou je "The LA Shape Diet.”

Stojí v čele Národního institutu zdraví (National Institutes of Health - NIH), Centra pro výzkum dietetických rostlinných doplňků (Center for Dietary Supplement Research in Botanicals), Národního institutu pro rakovinu (National Cancer Institute - NCI) - založil Jednotku klinického výzkumu výživy (Clinical Nutrition Research Unit) a podporuje školení Národního institutu zdraví a školení o obezitě při UCLA.

Hlavním předmětem výzkumu Dr. Hebera jsou léčba obezity a prevence a léčba rakoviny prostřednictvím výživy. Je ředitelem Centra pro výživu člověka při UCLA (Center for Human Nutrition at the University of California, Los Angeles)*.

Dr. Heber je držitelem titulu B.S. za chemii, Magna Cum Laude, UCLA, 1969; M.D. Harvard Medical School, 1973; a Ph.D. za psychologii, University of California, 1978. Má osvědčení v oboru interního lékařství, endokrinologie a metabolismu od Amerického výboru pro interní lékařství (American Board of Internal Medicine) a osvědčení v oboru klinické výživy od Amerického výboru pro výživu (American Board of Nutrition).

* Akademická hodnost profesora Hebera slouží pouze pro identifikační účely. University of California z taktických důvodů neuvádí žádné specifické produkty ani služby.cs-CZ | 23.2.2019 4:52:46 | NAMP2HLASPX01