Vědecký poradní sbor

Herbalife má vlastní Poradní sbor pro výživu (Nutrition Advisory Board - NAB), jehož cílem a posláním je posouvat hranice výzkumu na poli vědy o výživě na novou úroveň. Členové tohoto sboru vedou převratný výzkum o využívání nutričních doplňků za účelem dosažení optimální výživy a regulace hmotnosti. Odborné poznatky členů sboru pohání inovaci a vývoj výrobků k novým hranicím a upevňují pozici Herbalife jako lídra v oblasti wellness. Členy sboru jsou mimo jiné předseda, Dr. David Heber, ředitel Centra pro výživu člověka při kalifornské univerzitě v Los Angeles*; a Dr. Louis Ignarro, držitel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu z roku 1998.

* Akademická hodnost profesora Hebera slouží jen pro identifikační účely. University of California z taktických důvodů neuvádí žádné specifické produkty ani služby.
† Nobelova cena je registrovanou ochrannou známkou Nobelovy nadace.

Biografie členů sboru
David Heber
Louis Ignarro


cs-CZ | 22.3.2018 19:54:17 | NAMP2HLASPX02